Year 2019

Bacardi Fackel + Afina Home Tiger= 6 kassipojad 14.08.2019.

Baron Fackel + Melani Home Tiger= 2 kassipojad 02.08.2019.

Baron Fackel + Manro Home Tiger= 5 kassipojad 20.07.2019.

Bacardi Fackel + Dominika Fackel=5 kassipojad. 01.06.2019.