Year 2015

Барбадос +Империя = 3 малыша 16.11.2015.

Проша + Багира = 1малыш 18.11.2015.

 

Шерхан + Лана = 1 малыш 16.10.2015.

Барбадос + Дафна = 4 котят .01.10.2015

 

Проша + Дoминика = 7 котят .16.09.2015

Sherhan +Eleonora = 5 малышей .11.08.2015.

Шерхан + Фиона = 6 малышей 25.04.2015

Барбадос + Даная = 5 малышей

Шерхан + Даминика = 1 малышка 06.04.2015.

 

Барбадос + Кира = 3 малыша 19.03.2015.

……

Ахилл +Ланна = 1 малышка 18.01.2015.